lnwshop logo

รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1523 วันที่ทำการจัดส่ง :6 วันที่ผ่านมา
16 มิ.ย. 2560 15:43 น.
วิธีการจัดส่ง :Bangkok Sameday (เฉพาะเขตกทม.ที่มีผู้รับสินค้า) ( Kerry Express )
CITY001118859
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1522 วันที่ทำการจัดส่ง :1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
15 มิ.ย. 2560 12:04 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
CITY001117766
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1521 วันที่ทำการจัดส่ง :2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
6 มิ.ย. 2560 14:34 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1518 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 14:24 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000445393
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1519 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
11 พ.ค. 2560 14:24 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000448831
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1517 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
2 พ.ค. 2560 16:14 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000437001
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1516 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 18:21 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000428156
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1515 วันที่ทำการจัดส่ง :1 เดือนที่ผ่านมา
25 เม.ย. 2560 18:21 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000428151
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1513 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
19 เม.ย. 2560 10:08 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000413739
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1512 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
3 เม.ย. 2560 11:23 น.
วิธีการจัดส่ง :Bangkok Sameday (เฉพาะเขตกทม.ที่มีผู้รับสินค้า) ( Kerry Express )
CITY001039754
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1511 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
2 เม.ย. 2560 23:36 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000408807
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1510 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
31 มี.ค. 2560 15:19 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000407457
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1509 วันที่ทำการจัดส่ง :2 เดือนที่ผ่านมา
24 มี.ค. 2560 16:03 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000398642
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1508 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
21 มี.ค. 2560 15:22 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000396251
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1507 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
15 มี.ค. 2560 15:52 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000390825
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1506 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2560 14:08 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000389640
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1505 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
14 มี.ค. 2560 01:00 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000387957
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1504 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
4 มี.ค. 2560 18:27 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1503 วันที่ทำการจัดส่ง :3 เดือนที่ผ่านมา
2 มี.ค. 2560 08:45 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000375153
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1500 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
4 ก.พ. 2560 14:08 น.
วิธีการจัดส่ง :Bangkok Sameday (เฉพาะเขตกทม.ที่มีผู้รับสินค้า) ( Kerry Express )
CITY000843901
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1498 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
1 ก.พ. 2560 14:02 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
CITY000825844
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1497 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2560 18:16 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000343448
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1496 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
30 ม.ค. 2560 07:33 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
HPPYP00016091
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1494 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
19 ม.ค. 2560 10:34 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000332580
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1493 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
19 ม.ค. 2560 10:33 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
LADP000332583
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1492 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
18 ม.ค. 2560 00:37 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1491 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
18 ม.ค. 2560 00:36 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
CITY000957623
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1490 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
15 ม.ค. 2560 13:07 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1488 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
5 ม.ค. 2560 10:52 น.
วิธีการจัดส่ง :Bangkok Sameday (เฉพาะเขตกทม.ที่มีผู้รับสินค้า) ( Kerry Express )
CITY000782480
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :1487 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
3 ม.ค. 2560 10:58 น.
วิธีการจัดส่ง :Next Day ( Kerry Express )
CITY000781053
รบกวนลูกค้า Review สินค้าได้ที่ facebook.com/huahedshop ขอบคุณมากครับ
1
2
3
4
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 1298 พัสดุ

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม246,287 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด95,581 ครั้ง
เปิดร้าน22 ต.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท16 มิ.ย. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

0865347978
facebook
Go to Top